Stäng
Så väljer du

Rätt tak till ditt hus!

 

Takguiden

Ibland säger man att taket är husets femte fasad. Så valet av material, mönster och färg sätter sin prägel på hela huset. Men hur ska man välja egentligen och vad passar just mitt hus?

Betong- och tegelpannor är vanligast i södra och mellersta Sverige medan plåt är vanligast i norr, framförallt därför att plåt tål en högre snålast. För många är valet av tak självklart utifrån det hus man har, men vilka alternativ finns det och vad skiljer egentligen mellan de olika materialen och taktyperna?  I takguiden här nedan ger vi en snabb översikt.

Plåt/Stål/Aluminium

Plåt, stål och aluminium blir alltmer populärt. Det ger en vacker, hård och tålig yta. Finns i många utföranden, både profilerade pannor och bandtäckning, vilket skapar möjlighet till avancerad
formning.

PASSAR TILL - Alla slags hus, men är vanligast i norra delarna av landet. Idealiskt vid blåsiga ställen. Vid kusterna rekommenderas aluminium som tål saltvindar.

PLUS - Låg vikt och lätthanterat. Bandplåt kräver fackkunskaper, profilplåt ärbetydligt enklare. Mycket lång livslängd, hur lång påverkas av tjocklek och beläggning.

MINUS - När plåt monteras på en oisolerad byggnad kan smatter av regn höras.Ömtåligt vid läggning.

 

Papptak

Papp, med asfalt eller tjära, finns i olika mönster och nyanser, även rött och grönt. Ytbehandlingen slits ner med tiden, så livslängden är kort..

PASSAR TILL  - Flacka tak, och framför allt mindre, enklare stugor utan kraftig takkonstruktion som sommarhus, bodar m m.

PLUS - Lättjobbat och stormsäkert. Låg vikt.

MINUS - Känsligt för skador och kräver en del underhåll. Förhållandevis kort livslängd: 20–30 år.
 

Tegelpannor

Klassiskt takmaterial med hundraåriga traditioner. Finns numerai en rad olika kulörer och behandlingar, även glaserat, en- och tvåkupigt, falsat och ofalsat. Enkupigt, som är en äldre variant, sluter inte lika tätt som tvåkupigt, som även klarar stormar bättre.

PASSAR TILL  - Alla slags hus med en taklutning på minst 14°, ofalsat tegel kräver dock minst 22°.

PLUS - Miljövänlig naturprodukt (lera). Lång livslängd; över 100 år.

MINUS - Kräver noggrannhet vid läggning, särskilt det ofalsade teglet. Generellt dyrare än betongpannor. 

Betongpannor

Har ökat mycket under de senaste årtiondena, och är nu det vanligaste takmaterialet. Betong finns numera i många olika kulörer och former (enkupigt, tvåkupigt och platt). Mer exakta mått än tegelpannor och därför lättare att få tätt. Väger något mer än tegelpannor. Livslängd 50-80 år.

PASSAR TILL  - Alla typer av hus med tillräcklig taklutning, minst 14°.

PLUS - Robust, hållbart och mycket frostbeständigt. Billigare än taktegel.

MINUS - Inte lika väderbeständigt utan bleks med tiden.
 

Shingel

Shingel består av formskurna, självklistrande glasfiberplattor, impregnerade med asfalt. Finns i t ex svart, grått, tegelfärg och i olika nyanser och mönster.

PASSAR TILL  - Shingel passar till många hustyper. Extra bra när man vill ha ett lätt tak och fungerar även på hus med flacka tak.

PLUS - Lättjobbat, tåligt, stormsäkert och lätt. Typiskt gör-det-själv-tak.Lång livslängd: 30–50 år.

MINUS - Visst underhåll.