Stäng

Ekonomiuppgifter

VAT nummer: SE556048915401
Organisationsnr: 556048-9154

Bankgiro: 650-8493

Plusgiro: 6708-2

IBAN: SE39 6000 0000 0005 7082 2238

BIC: HANDSESS

Fakturaadress: NP Nilssons Trävaru AB, Faktureringen, 269 83 BÅSTAD
PDF-fakturor: levfakturor@npn.se

Kontaktuppgifter generellt och växel
E-post: info@npn.se
Växel: 0431-36 22 00