Stäng
    • Öppettider

Nyheter

Vi är nu certifierade enligt PEFC® och FSC™.

NP Nilsson startar det nya året med en viktig milstolpe i sitt arbete inom Miljö & Hållbarhet. Företagets logistikcenter i Grevie och produktionsanläggningen i Förslöv blev spårbarhetscertifierade i enlighet med PEFC® och FSC™.

Trä och träbaserade produkter har att antal egenskaper som gör att de har en given plats i ett hållbart och kretsloppsinriktat samhälle. När man väljer FSC®- och PEFC™-märkta trä- och träbaserade produkter garanteras att skogsråvaran kommer från skogar som är brukade enligt fastställda standarder för skogsskötsel, sociala villkor och miljöhänsyn.

Hållbart byggande är en allt viktigare konkurrensfaktor på marknaden. Våra kunder och deras uppdragsgivare blir mer och mer miljömedvetna oavsett om vi pratar med någon av våra stora riksbyggare eller en av alla våra mindre byggfirmor, säger Fredrik Olsson, försäljningschef på NP Nilsson och fortsätter:

Vi lever i hög grad i ett konsumentdrivet samhälle. Eftersom produktionen av varor och tjänster som vi köper påverkar vår omgivande miljö blir det viktigt vad och hur vi konsumerar. Vi kan som konsumenter göra medvetna val och på så sätt påverka utbudet och möjligheterna för morgondagens generationer i en positiv och hållbar riktning.

Nu med certifikaten på plats tar vi tag i att sprida detta till alla våra anläggningar och
deras respektive kundgrupper.

Fotnot: FSC® är The Forest Stewardship Council. FSC är en ideell internationell oberoende medlemsorganisation som erbjuder ett system för frivillig certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.

PEFC är en oberoende och icke-vinstdrivande global organisation som utvärderar och godkänner nationella standarder för certifiering som uppfyller PEFCs internationella kriterier för hållbart skogsbruk. PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification”. PEFC-märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara som kommer från hållbart brukade skogar enligt PEFCs krav.

Läs mer på https://pefc.se/ resp. https://se.fsc.org/se-se

 

NP Nilsson är en familjeägd bygghandelskedja med verksamhet i Båstad, Grevie, Förslöv, Laholm och Ängelholm. Företaget bildades 1907 och har idag ca 120 anställda och omsätter nära 400M SEK. Utöver bygghandelsverksamheten så erbjuder man prefabricerade lösningar som takstolar, väggelement och kompletta villor från en egen produktionsanläggning. NP Nilsson är nybliven medlem och även delägare av den rikstäckande bygghandelskedjan Woody Bygghandel.

Läs mer

Vi är nu certifierade enligt PEFC® och FSC™.

NP Nilsson nyetablering

NP Nilsson etablerar sig i Helsingborg.

NP Nilsson har gjort klart med lokaler i Helsingborg och planerar att öppna en ny bygghandel våren 2020. Genom nyetableringen så utökar NP Nilsson nu sin geografiska marknad.

”Helsingborgsmarknaden är egentligen inte ny för oss. Vi har sedan länge haft en fin projektförsäljning till Helsingborgskunder. Men det har funnits en önskan att vi även ska finnas med en fysisk bygghandel på plats och nu kändes timingen rätt. Det är verkligen roligt att ge framförallt proffskunderna denna nyhet, och vi ser fram emot etableringen! ” – Fredrik Bergh, VD

Likt övriga anläggningar så kommer NP Nilsson här att rikta in sig på proffsbyggaren, men även den medvetna konsumenten. Helsingborgsanläggningen kommer bli den enhet inom NP Nilsson med tydligast proffsinriktning, vilket kommer märkas. Dock bygger företagets affärsmodell på att skapa lösningar och driva utveckling mellan proffsen och konsumenten, vilket innebär att dörrarna är öppna för alla.

”Som nya delägare i Woody bygghandel så känns det kul att fortsätta den resa som Woody redan påbörjat i Helsingborg. Konkurrensen i Helsingborg är tuff, men vi tror att staden behöver ett alternativ som NP Nilsson, en frivillighandlare med lokalt fokus. Vi ser idag en stark konsolidering på marknaden med mycket ägande som flyttar ut till utländska ägare. NP Nilssons satsning är långsiktig och vi ska göra vårt bästa för att visa marknaden att en lokalt fokuserad aktör kan skapa mervärde för leverantörer och kunder.” – Fredrik Bergh, VD

NP Nilsson är en familjeägd bygghandelskedja med verksamhet i Båstad, Grevie, Förslöv, Laholm och Ängelholm. Företaget bildades 1907 och har idag ca 120 anställda och omsätter nära 400M SEK. Utöver bygghandelsverksamheten så erbjuder man prefabricerade lösningar som takstolar, väggelement och kompletta villor från en egen produktionsanläggning. NP Nilsson är nybliven medlem och även delägare av den rikstäckande bygghandelskedjan Woody Bygghandel.

Läs mer

NP Nilsson nyetablering

Woody på offensiven

Woody på offensiven – NP Nilsson ny delägare!

NP Nilsson Trävaru AB lämnar XL-Bygg och har valt att från och med 1 oktober 2019 istället bli delägare i Woody Bygghandel AB. Med sina totalt sex anläggningar i Skåne/Halland och orterna Grevie, Båstad, Laholm, Förslöv, Vistorp och Ängelholm omsätter bolaget ca 400 miljoner kronor.
NP Nilsson blir därmed Woodys 48:e delägare och stärker kedjans marknadsposition i södra Sverige. Detta då NP Nilsson redan idag har betydande verksamhet längs Sydvästkusten där bolaget från sina sex anläggningar servar kunder från Malmö 
till Halmstad. 

NP Nilsson är precis som Woody främst inriktat på försäljning till proffsbyggare men har även den medvetne konsumenten som viktig kundgrupp. Dessutom har bolaget en betydande tillverkning av träkomponenter som takstolar och väggelement.

Fredrik Bergh, vd för NP Nilsson menar att skiftet från XL-Bygg till Woody Bygghandel kommer att gynna bolagets fortsatta tillväxt.

– Avgörande för beslutet att byta från XL till Woody var möjligheterna att kunna fortsätta utveckla NP Nilsson, säger Fredrik Bergh och utvecklar:

– Woody Bygghandel är en delägarledd kedja som ägs fullt ut av oss lokala delägare. Kedjans tydliga kundlöfte passar oss bra och vi kommer fortsätta att ta beslut som fyller våra lokala kunders behov. Det kan vi göra inom Woody och det är avgörande för vår framgång.

Att sedan andra företag inom XL-Bygg gjort samma val tycker Fredrik är glädjande men det var möjligheterna att ta nästa steg med verksamheten som till slut avgjorde.

Rune Karlsson, styrelseordförande i Woody Bygghandel, hälsar Fredrik och hans medarbetare välkomna in i kedjan.

– Att ett så anrikt företag som NP Nilsson väljer Woody Bygghandel, ser jag som ett kvitto på att vi på Woody är på rätt väg. Där vi kombinerar delägarnas entreprenörskraft på sina lokala marknader med stordriftsfördelarna hos en stor och stark kedja, säger Rune Karlsson.

För mer information kontakta:
Rune Karlsson, styrelseordförande Woody Bygghandel AB   0765-90 66 01
Fredrik Bergh, vd NP Nilsson Trävaru AB                               0703-44 72 00 alt 0431-36 22 15

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med över 5 miljarder i omsättning och ett 90-tal anläggningar som har ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning. Mer info på: www.woody.se

Läs mer