Stäng
    • Öppettider

Vi är nu certifierade enligt PEFC® och FSC™.

Vi är nu certifierade enligt PEFC® och FSC™.

NP Nilsson startar det nya året med en viktig milstolpe i sitt arbete inom Miljö & Hållbarhet. Företagets logistikcenter i Grevie och produktionsanläggningen i Förslöv blev spårbarhetscertifierade i enlighet med PEFC® och FSC™.

Trä och träbaserade produkter har att antal egenskaper som gör att de har en given plats i ett hållbart och kretsloppsinriktat samhälle. När man väljer FSC®- och PEFC™-märkta trä- och träbaserade produkter garanteras att skogsråvaran kommer från skogar som är brukade enligt fastställda standarder för skogsskötsel, sociala villkor och miljöhänsyn.

Hållbart byggande är en allt viktigare konkurrensfaktor på marknaden. Våra kunder och deras uppdragsgivare blir mer och mer miljömedvetna oavsett om vi pratar med någon av våra stora riksbyggare eller en av alla våra mindre byggfirmor, säger Fredrik Olsson, försäljningschef på NP Nilsson och fortsätter:

Vi lever i hög grad i ett konsumentdrivet samhälle. Eftersom produktionen av varor och tjänster som vi köper påverkar vår omgivande miljö blir det viktigt vad och hur vi konsumerar. Vi kan som konsumenter göra medvetna val och på så sätt påverka utbudet och möjligheterna för morgondagens generationer i en positiv och hållbar riktning.

Nu med certifikaten på plats tar vi tag i att sprida detta till alla våra anläggningar och
deras respektive kundgrupper.

Fotnot: FSC® är The Forest Stewardship Council. FSC är en ideell internationell oberoende medlemsorganisation som erbjuder ett system för frivillig certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.

PEFC är en oberoende och icke-vinstdrivande global organisation som utvärderar och godkänner nationella standarder för certifiering som uppfyller PEFCs internationella kriterier för hållbart skogsbruk. PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification”. PEFC-märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara som kommer från hållbart brukade skogar enligt PEFCs krav.

Läs mer på https://pefc.se/ resp. https://se.fsc.org/se-se

 

NP Nilsson är en familjeägd bygghandelskedja med verksamhet i Båstad, Grevie, Förslöv, Laholm och Ängelholm. Företaget bildades 1907 och har idag ca 120 anställda och omsätter nära 400M SEK. Utöver bygghandelsverksamheten så erbjuder man prefabricerade lösningar som takstolar, väggelement och kompletta villor från en egen produktionsanläggning. NP Nilsson är nybliven medlem och även delägare av den rikstäckande bygghandelskedjan Woody Bygghandel.