Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Integritetspolicy

För oss på NP Nilsson Trävaru AB (nedan "NPN") är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi gör det samt hur vi använder den. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

NPN samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår hemsida, skapar ett kundkonto, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

För specifik information om Cookies (Kakor) läs här: https://www.npn.se/cookies

Information du ger till oss, vilket kan vara:

Person- och kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, personnummer, faktura- och leveransadress etc.

Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer etc.

Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc

Information vi samlar in om dig - när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.

Information om varor/tjänster detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners.

Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Enhetsinformation - t.ex. IP-adress.

Geografisk information – t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad vi gör med din information

I samband med att du köper varor eller tjänster hos NPN kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Eventuella garanti- och reklamationsärenden
 • Administrera, utveckla och testa våra system som våra tjänster tillhandahålls i

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt kundkonto
 • Skicka ut nyhetsbrev
 • Skicka ut pressmeddelanden
 • Kunna använda cookies eller liknande tekniker. (Se mer på https://www.npn.se/cookies )

NPN behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Förbättra vårt sortiment, tjänster och de system som de tillhandahålls i t.ex. genom felsökning, dataanalys, testning etc (affärsutveckling och kvalitetssyfte)
 • Kameraövervakning (förebygga, utreda och avslöja brott)
 • Inspelning av samtal i kundtjänst (kvalitet och utbildningssyfte)
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)

NPN kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslag och skattelagstiftning.

Kommunicera med dig

NPN kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via telefon samt utskick via brev eller mail. Vi kan komma att rikta erbjudanden till dig baserat på tidigare köp samt även bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar/affärsutvecklingsinitiativ. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig via utskicken eller så mailar du till kundtjanst@npn.se

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att ändra senast 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka vi kan komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom NPN-sfären: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt för andra syften beskrivet i den här policyn, kan NP Nilsson komma att dela dina personuppgifter med dessa parter.

Betal- och kreditbolag - För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.

Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan NPN komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast NPNs eller våra underleverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till de personuppgifter de behöver.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Var vi sparar dina uppgifter

Vi kommer till allra största del att hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer NPN vidta nödvändiga och alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar och ta bort de personuppgifter som inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.

Du kan begära att få en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast att spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att behålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om:

 • du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter om den lagliga grunden för behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att personuppgifter som du tillhandahållit oss, som behandlas automatiskt, blir överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit NPN.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,
 • eller om du har samtyckt till behandlingen.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är NP Nilsson Trävaru AB som är ett svensk bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556048-9154 och med säte i Grevie.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på kundtjanst@npn.se, alternativt ringa oss på +46 (0) 431362200.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer Dataskyddsförordningen. Om du anser att NPN behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

NPN förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.