Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Tilläggsisolering

Tilläggsisolering

En väl utförd tilläggsisolering av golv, väggar, fönster, dörrar eller tak innebär ofta stora besparingar i form av minskade energikostnader för fastighetsägaren. En god isolering kan också öka byggnadens värde, ge ett bättre inomhusklimat och medverka till bättre miljö. Isolering kan göras på både äldre och nyare hus och på alla delar av klimatskalet beroende på vad som ger störst nytta för den aktuella byggnaden.

Att isolera ger ofta ekonomiska och miljömässiga fördelar på sikt. Det är dock viktigt att välja rätt metoder för att undvika framtida fuktproblem med påföljder såsom mögel och röta. Fuktproblem kan uppstå även om det vid inbyggnadstillfället är torrt. Har byggnaden dessutom varit utsatt för liknande problem tidigare bör man vara extra vaksam. Det är ditt ansvar som professionell fackman att göra kunden uppmärksam på detta och råda dem till bra hållbara lösningar även ifall det många gånger inte ingår i ert direkta åtagande.

Vänd dig gärna till din Woody-rådgivare för att få mer tips om lämpliga åtgärder eller kontakter till experter inom området.

ATT TÄNKA PÅ INNAN PROJEKTETS START

Gå gärna igenom processen innan byggstart. Ta reda på ditt projekts förutsättningar, vilket material som är mest lämpligt och vilka risker som finns. Ofta uppkommer behov av material som tidigare inte räknats med. Kontrollera även att det ansökts om bygglov, om det behövs. Se till att isolera lagom mycket. Vad som är lagom beror på projektets unika förutsättningar och vilket resultat som efterfrågas. Olika isoleringsmaterial har olika egenskaper, som lämpar sig för olika isoleringsåtgärder. Exempel på olika isoleringsmaterial är mineralull, glasull, cellulosa eller cellplast.

Finns tankar på att byta värmeanläggning inom de kommande åren är det en bra idé att ta hänsyn till detta. Är det möjligt bör man alltid isolera först och byta anläggning sist. Då vet man vilket nytt värmebehov som finns. Räknar man med nuvarande värmeanläggning och sedan gör ändringar är risken att systemet blir feldimensionerat.

Förutom de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att isolera finns det även normer och regler kring hushållning av energi. Sedan 1 januari 2012 ställs skärpta krav på energihushållning för alla byggnader, oavsett eldriven uppvärmning, eller ej. Vill man ha energiklassificering bör man ställa högre krav på byggnadens specifika energianvändning (kWj/m2) och genomsnittlig värmeisolering (W/m2K). Tänk också på att i många fall räknas ändring av byggnader till samma krav som för nyproduktion. I BBR 9:21 finns en reglering kring klimatskärmens lufttäthet och i BBR 6:25 finns reglering kring ventilation. Dessa regler kan vara bra att efterfölja.

CHECKLISTA FÖR ETT LYCKAT ISOLERINGSPROJEKT:

  • Gör en kalkyl för att beräkna isolertjocklek. Kalkyler finns på energimyndigheters hemsida, eller via tillverkare.
  • Kom ihåg att isolering bör ske innan ett eventuellt byte av värmesystem.
  • Gå igenom och identifiera eventuella tidigare skador i konstruktionen till exempel gamla fuktskador eller påväxt av mögel, och åtgärda eventuella fel.
  • Tänk på att regelbundet kontrollera konstruktionen i efterhand för att upptäcka eventuella fel i tid.
  • Var noga med att läsa på om riskerna med tilläggsisolering.
  • Glöm ej att planera för nya och justera befintliga installationer, exempelvis eluttag, innan tilläggsisolering utförs.
  • Ska vindsbjälklaget isoleras, glöm ej att planera för ny landgång och att beställa material till denna.

Ladda ner och skriv ut checklistan här:

WOODYS_CHECKLISTA_TILLAGGSISOLERING.PDF 

MER INFORMATION