Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Säkerhet vid arbete på höjd

Säkerhet vid arbete på höjd

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till allvarliga skador och dödsfall i byggbranschen. Att helt eliminera denna typ av olyckor är svårt då delar av byggprojekt ofta utförs på höjd, till exempel på tak. Det finns dock vissa saker som man bör tänka på för att minimera risken att en fallolycka inträffar.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Där nivåskillnaden är två meter eller mer bör du förebygga risken för fall med skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar.

Vad gäller skyddsräcken ska dessa vara hållfasta, tillräckligt höga (en meter är normalt tillräckligt) och ha åtminstone en överledare, en mellanledare och en fotlist.

I vissa fall är användningen av ovan skyddsanordningar inte möjlig, i sådana fall bör den som utövar arbetsmomentet förses med en personlig fallskyddsutrustning. Fallskyddet får inte bestå av ett enkelt midjebälte, då detta vid fall kan innebära livshotande skador på de inre organen. Istället ska en säkerhetssele bäras som på ett bra sätt fördelar krafterna.

ARBETE PÅ TAK

Vid arbete på tak krävs skyddsräcke eller motsvarande utrustning. I vissa fall finns det faktiskt krav på att istället för räcke använda personlig fallskyddsutrustning, det vill säga säkerhetssele. Är du osäker på när du behöver använda säkerhetssele, kontrollera vad som står i 88 § i ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

Vid arbete på lutande tak som beräknas ta mer än fyra timmar, tex om en skorsten eller takkupa ska kläs in med plåt, anses arbetsställningen vara för krävande för kroppen. Man måste då ordna så att arbetet kan utföras från ett horisontellt arbetsplan.

CHECKLISTA

  • Arbetsmoment som utförs på höjd med nivåskillnad två meter eller mer har försetts med skyddsanordning
  • Skyddsräcken är minst en meter höga
  • Skyddsräcken har överledare, mellanledare och fotlist
  • Arbetsmoment som måste utföras med säkerhetssele har identifierats
  • Arbete som pågår i mer än fyra timmar på lutande tak kan utföras från ett horisontellt plan

Reglerna finns till för att säkerställa din och dina kollegor säkerhet, följ dem! Om du är osäker på vilken fallskyddsutrustning som passar ett arbetsmoment bäst, kontakta din Woody-rådgivare!