Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BASTA – MEDVETET VAL MOT SKADLIGA KEMIKALIER

Vi märker produkter i vår produktkatalog online och på hyllan i våra anläggningar med BASTA miljömärkning, men vad är egentligen BASTA?

  • BASTA är ett miljöbedömningssystem för byggmaterial med syfte att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.
  • Genom att välja BASTA-registrerade produkter minskas exponeringen av farliga kemikalier, bland annat giftiga eller hormonstörande ämnen, för dem som ska vistas och bo i den färdiga byggnaden 
  • Hantverkaren får en förbättrad arbetsmiljö och en minskad exponering av farliga kemikalier vid hantering och installation av byggmaterialet
  • En BASTA-registrerad produkt är kontrollerad och garanterar att du inte utsetts för höga halter av skadliga kemikalier 
  • Produkter registrerade i BASTA är godkända enligt det svenska miljöcertifieringssystemet för byggnader; Miljöbyggnad
  • BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

 

BASTA grundar sig på den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Syftet med REACH är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier. REACH står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 

 

BASTA-kriterierna ställer även krav på hormonstörande ämnen och särskilt farliga metaller. Kriterierna utvecklas kontinuerligt där en vetenskaplig förankring är mycket viktigt för att undvika godtyckliga eller individuella tolkningar.

 

BASTA har även ett lättanvänt och kostnadseffektivt projektverktyg för loggbok, t ex för att certifiera nybyggnationer i certifieringssystemet Miljöbyggnad, där användare via direktsökning i BASTA-databasen kan lägga in aktuella produkter i bygg- och anläggningsprojekt.