Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

POLICY KVALITET, MILJÖ- & ARBETSMILJÖ

POLICY KVALITET, MILJÖ- & ARBETSMILJÖ

Woody Bygghandel AB är en fackhandelskedja som samarbetar för framgångsrika delägare. Vi bedriver en hållbar och effektiv verksamhet med nöjda och återkommande kunder. Woody Bygghandel och dess delägare ska erbjuda hög servicegrad och kompetens, samtidigt som verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar hållbar utveckling utifrån såväl miljö-, sociala som ekonomiska perspektiv. Woodykedjan arbetar för att ha en hög kunskap om den lokala byggbranschen, och personal med goda produktkunskaper. En kombination av lokal förankring samt gemensamma centrala funktioner ser vi som en långsiktig framgångsfaktor.

För byggbranschen innebär Woodykedjans position att vi har möjligheter påverka:

  • Vilka leverantörer som används
  • Val av produkter och byggtekniker
  • Lagerhållning av byggmaterial och byggförnödenheter
  • Transporter av byggmaterial

Målen uppnår vi genom följande riktlinjer

Vi bedriver ett aktivt arbete där vi säkerställer resurser för att kontinuerligt förbättra verksamheten och ledningssystemet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det innefattar att vår personal ska ha säkra och hälsosamma arbetsförhållanden i alla delar av verksamheten. Miljöarbetet inom Woody bedrivs i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Genom noggrant urval av leverantörer säkerställer vi att produkterna framställs med goda sociala och miljömässiga förhållanden där mänskliga rättigheter respekteras.

Vårt gemensamma ledningssystem ger struktur åt arbetet med kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö. Ledningssystemet innehåller även ett ramverk för att styra och förbättra verksamheten med anpassning till lokala förutsättningar. Lagkrav är en miniminivå inom Woody, där inga avsteg accepteras. Genom personalens delaktighet, mätningar och riskbedömningar förebygger vi att fel och olyckor inträffar.

Vårt bolag är en delägare i Woody Bygghandel AB och vi arbetar i enlighet med denna policy.

Fredrik Bergh
VD, NP Nilssons Trävaru AB

LÄS DEN I PDF