Loading...

Din varukorg är tom.

{{item.Brand != '' && item.Brand + ' ' || ''}}{{item.Name}}
{{item.PriceItem.SpecialPriceDate}} Ord.pris
Art.nr {{item.Sku}} Lagervara Beställningsvara
Produkter
 • Lånesläp*
 • Fri byggrådgivning
 • Noga utvalda artiklar

Våtrum

Våtrum

Att renovera ett våtrum är en stor investering och det är viktigt att det blir rätt. Det ställer därför höga krav på hantverkare och installatörer, både vad gäller planering och utförande. Nedan har vi på Woody sammanställt de viktigaste delarna som är bra att tänka på vid renovering av våtrum.

Våtrum skall underhållas så att det tål vatten och fukt. Det ska byggas så att fuktig luft snabbt ventileras ut. Detta för att motverka uppkomsten av fuktskador som är ohälsosamma och kostsamma att återställa. Vad som också är viktigt, är att delarna i badrummet är utprovade tillsammans i system för att uppfylla ställda krav.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Vi på Woody vill på bästa sätt hjälpa dig med förberedelserna inför våtrumsarbetet. Det är viktigt att du planerar och går igenom arbetet noga. Vidare är det viktigt att ta reda på vilka lagar och bransch-, eller funktionsregler som gäller för att undvika eventuella problem och tvister.

Det är viktigt att ha ett tidigt möte mellan husägare och byggare. Här ges ni möjlighet att gå igenom projektet så att kunden kan förmedla vilket resultat de förväntar sig för att motverka missförstånd. Under ett sådant möte har byggaren även stor möjlighet att påverka kunden gällande materialval och planering för att tillsammans optimera resultatet. Husägaren vet hur han/hon vill ha det medan byggaren sitter på kunskapen. Vid de tillfällen då husägaren själv vill köpa materialet är det viktigt att husägare och byggare planerar och pratar igenom projektet tillsammans. Att få rätt material i rätt tid är väldigt viktigt för byggare som ju är den som ska utföra arbetet, så effektivt och bra som möjligt. 

Passa även på att gå igenom med huruvida det finns mer arbete, i eller utanför våtrummet som skulle kunna samordnas. Skall ingrepp göras i våtrum med installationer och annat kan det vara en fördel att även se över andra installationer. Samordning genererar värde både för byggare och kund. Fråga gärna din Woody-rådgivare för att få råd och tips.

CHECKLISTA

 • Gå igenom vilka mål som finns med projektet. Planera gärna in några avstämningsmöten under projektets gång.
 • Beakta byggnadens förutsättningar. Handlar det om renovering eller är det frågan om nyproduktion? Vilka fördelar eller risker genererar den ena eller den andra.
 • Inventera befintligt tätskikt och gör en täthetskontroll, det sparar både tid och pengar.
 • Utför arbetet enligt leverantörens monteringsanvisningar.
 • Notera vilka branschregler som avses tillämpas och kontrollera eventuella avvikelser som måste göras. Glöm inte att dokumentera.
 • Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt, annars är sannolikheten för garantiskador överhängande.
 • Se till så att det är 18 grader eller varmare både i lokalen samt på materialet som skall monteras. Den relativa fuktigheten bör ligga mellan 30-60%.
 • Ytorna som ska arbetas med ska vara väl rengjorda.
 • Material som kan vara känsligt för renoveringen bör flyttas. 
 • När arbetet är utfört skall ett kvalitetsdokument överlämnas. Detta är en garanti på att ett branschanslutet företag har utfört ett fackmannamässigt arbete.
 • Rekommenderat är även att lämna över förkontroll och egenkontroll.
 • Spara monteringansvisningar och produktblad för installerade produkter i tätskiktskonstruktionen.
 • Tag foton på arbetet och lagra på ett åldersbeständigt sätt.
 • Spara fakturor/slutfakturor man som kund har rätt att reklamera under skälig tid, ca 2-3 månader. Enligt konsumenttjänstlagen så har företaget även en 10-årig ansvarstid mot privatperson.

Ladda ner checklistan här: WOODYS_CHECKLISTA_VATRUM.PDF

MER INFORMATION